Κριτήρια Επιλογής Μεθόδου Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Πολλές φορές είναι δύσκολη η απόφαση που πρέπει να πάρει ο κάθε ενδιαφερόμενος , τόσο για την επιλογή του ιατρού που θα αναλάβει να αναμορφώσει την εμφάνιση του, όσο και για την μέθοδο που θα είναι πιο ωφέλιμη για τον ίδιο. Πρέπει να προηγηθεί έρευνα και να επιλέξει με ηρεμία τον καταλληλότερο ιατρό. Τον ιατρό που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, έχει συνεχή ενασχόληση και για πολλά χρόνια στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών και με πολλά περιστατικά στο ενεργητικό του. Η πιο κατάλληλη μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών είναι αυτή που θα του δώσει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, πάντα ανάλογα με τις δικές του παραμέτρους.

Μερικές από αυτές τις παραμέτρους είναι:

  • η πυκνότητα της δότριας περιοχής,
  • η ελαστικότητα της δότριας περιοχής,
  • η ποιότητα της τρίχας,
  • η έκταση της προς μεταμόσχευση περιοχής,
  • η ελαστικότητα της και άλλες πολλές.

Επίσης πιο κατάλληλη είναι η μέθοδος που έχει την μέγιστη επιβίωση των μοσχευμάτων, μικρότερη διάρκεια επέμβασης και το δυνατόν μεγαλύτερη συνεδρία. Πιο κατάλληλη είναι η μέθοδος που έχει υποβοηθουμένη απευθείας όραση σε όλα τα βήματα της μεταμόσχευσης μαλλιών. Ακόμα πιο κατάλληλη είναι η μέθοδος που προσφέρει μεγαλύτερη ευχέρεια σχεδιασμού στον ιατρό και στο προσωπικό του. Πάντα η επιλογή της μεθόδου πρέπει να γίνεται μετά από λεπτομερή ανάλυση όλων των δεδομένων από τον ιατρό και κατανόησή τους από τον ενδιαφερόμενο.

Καμιά από της δυο μεθόδους μεταμόσχευσης μαλλιών δεν είναι τέλεια.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ο ιατρός πρέπει να ενημερώνει με ειλικρίνεια για την κάθε μέθοδο και το αποτέλεσμα αυτής.