Μεταμόσχευση μαλλιών FUE

Η τριχόπτωση, τόσο η ανδρική τριχόπτωση όσο και η γυναικεία τριχόπτωση, πλήττει εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζοντας σημαντικά την αυτοεκτίμηση και την ψυχολογία τους.  

Φυσικά το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην απλή τριχόπτωση, αλλά γίνεται πολύ πιο έντονο όταν αυτή οδηγεί σε αραίωση ή και φαλάκρα.

Η χειρουργική επιστήμη, θέλοντας να δώσει ένα τέλος στα προβλήματα που προέρχονται από την τριχόπτωση έχει αναπτύξει σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως είναι η μέθοδος FUE και η μέθοδος FUT. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου μεταμόσχευσης μαλλιών γίνεται με βάση κάποια κριτήρια από έμπειρο ιατρό.

Μια από αυτές τις τεχνικές είναι η μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE. Πρόκειται για μια καινοτόμο και δημοφιλή μέθοδο που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών και υπόσχεται να προσφέρει φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα.

Ποια είναι τα βήματα της μεταμόσχευσης μαλλιών FUE;

1. Προεγχειρητικός έλεγχος. Η διαδικασία ξεκινά με τον προεγχειρητικό έλεγχο κατά τον οποίον ο χειρουργός αξιολογεί τον τύπο της τριχόπτωσης, εξετάζει τη δότρια και τη λήπτρια περιοχή και συζητά με τον ασθενή σχετικά με τις προσδοκίες του από την επέμβαση. Σε αυτό το στάδιο κρίνεται η καταλληλότητα του ασθενή για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

2. Χορήγηση τοπικής αναισθησίας. Χορηγείται τοπική αναισθησία στον ασθενή προκειμένου να αναισθητοποιηθεί η περιοχή και να εκτελεστεί στη συνέχεια η διαδικασία ανώδυνα, χωρίς ενοχλήσεις.

3. Λήψη τριχών από τη δότρια περιοχή. Κοντό κούρεμα η ξύρισμα της δότριας περιοχής. Ο χειρουργός λαμβάνει μεμονωμένα τα μικρομοσχεύματα από τη δότρια περιοχή και συγκεκριμένα από τη ζώνη της «σταθερής τριχοφυΐας». Η λήψη των τριχοθυλακίων γίνεται με τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου. Κάλυψη και επίδεση της δότριας περιοχής με επίδεσμο με τον οποίο και θα αποχωρήσει μετά το τέλος της διαδικασίας.

4. Προετοιμασία του μοσχεύματος. Αφού εξαχθούν όλα τα μικρομοσχεύματα, στη συνέχεια ταξινομούνται, καθαρίζονται και ετοιμάζονται για τη μεταμόσχευση.

5. Προετοιμασία της λήπτριας περιοχής. Στη λήπτρια περιοχή πραγματοποιούνται μικροσκοπικές τομές στις οποίες στη συνέχεια εμφυτεύονται τα μικρομοσχεύματα. Η γωνία, το βάθος και η κατεύθυνση αυτών των τομών έχουν μελετηθεί προσεκτικά από τον χειρουργό προκειμένου να επιτευχθεί ένα φυσικό αποτέλεσμα που δε διακρίνεται από την υπόλοιπη τριχοφυΐα.

6. Εμφύτευση των μικρομοσχευμάτων. Με τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου ο χειρουργός εισάγει προσεκτικά τα μικρομοσχεύματα στις θέσεις υποδοχής που έχουν οριστεί.

7. Φροντίδα μετά τη μεταμόσχευση. Αφού ολοκληρωθεί η μεταμόσχευση, ο χειρουργός δίνει εξατομικευμένες οδηγίες στον ασθενή προκειμένου να διασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να επέλθει η ταχύτερη επούλωση.

Ποιοι είναι οι ιδανικοί υποψήφιοι για τη μεταμόσχευση μαλλιών FUE;

Η μέθοδος FUE θεωρείται σε γενικές γραμμές μια ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή για την αποκατάσταση του τριχωτού της κεφαλής. Ωστόσο δεν αποτελούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδανικοί υποψήφιοι για τη συγκεκριμένη μέθοδο μεταμόσχευσης. Οι ιδανικοί υποψήφιοι για τη μέθοδο FUE είναι όσοι:

• Βρίσκονται στα πρώιμα ή λίγο προχωρημένα στάδια της τριχόπτωσης.

• Διαθέτουν επαρκή υγιή μαλλιά στη δότρια περιοχή. Εχουν γερές και ικανού πάχους τρίχες για να γίνει εύκολη, σίγουρη και χωρίς τραυματισμό η αφαίρεση των τριχοθυλακιων.

• Έχουν ικανή ελαστικότητα  στο τριχωτό της κεφαλής τους για να έχουμε καλή σύγκλιση  και επούλωση των οπών που καταλείπει η αφαίρεση των τριχοθυλακιων.

• Έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες από τα αποτελέσματα της επέμβασης.

• Δεν βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία. Παρόλο που δεν υπάρχει αυστηρό όριο ηλικίας για τη μεταμόσχευση FUE μπορεί να μην είναι ιδανική για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας καθώς μπορεί να εμφανίζουν πιο εκτεταμένη τριχόπτωση.

• Δεν είναι καπνιστές, καθώς το κάπνισμα μπορεί να εμποδίσει τη διαδικασία της επούλωσης.

• Δεσμεύονται να ακολουθήσουν τις μετεγχειρητικές οδηγίες και να φροντίσουν τα μαλλιά τους κατά την περίοδο της ανάρρωσης.

Πότε φαίνονται τα αποτελέσματα;

Τα τελικά αποτελέσματα της μεταμόσχευσης FUE γίνονται εμφανή μετά από 10 ή 12 μήνες. Φυσικά, ο χρόνος που απαιτείται διαφέρει από άτομο σε άτομο. Για τον λόγο αυτό πρέπει να είστε υπομονετικοί και να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του χειρουργού σας.

Ο Γενικός Χειρουργός Μπρέντας Θεόδωρος έχει 26 χρόνια εμπειρίας στη Μεταμόσχευση Μαλλιών. Επικοινωνήστε μαζί του για να λάβετε εξατομικευμένη θεραπεία ανάλογα με τις ανάγκες σας και να αποκαταστήσετε την εικόνα του τριχωτού της κεφαλής σας.

Η μέθοδος FUE είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η οποία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Αξιολόγηση του τύπου της τριχόπτωσης και εξέταση της λήπτριας και δότριας περιοχής
 • Η μεταμόσχευση πραγματοποιείται με τον ασθενή υπό τοπική αναισθησία
 • Ο χειρουργός λαμβάνει μικρομοσχεύματα από την περιοχή σταθερής τριχοφυΐας, με τη βοήθεια ειδικού εργαλείου
 • Κάλυψη και επίδεση της δότριας περιοχής
 • Καθαρισμός και ταξινόμηση μικρομοσχευμάτων
 • Διάνοιξη μικροσκοπικών τομών στη λήπτρια περιοχή
 • Με τη βοήθεια ειδικού εργαλείου, εισάγονται τα μοσχεύματα στις θέσεις υποδοχής
 • Για την ταχεία επούλωση, αποδίδεται εξατομικευμένο πλάνο αποθεραπείας

Η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE απευθύνεται σε συγκεκριμένους υποψηφίους που διαθέτουν τα εξής:

 • Βρίσκονται σε πρώιμο ή λίγο προχωρημένο στάδιο τριχόπτωσης
 • Η δότρια περιοχή διαθέτει επαρκή υγιή μαλλιά
 • Ικανή ελαστικότητα στο τριχωτό της κεφαλής
 • Δεν είναι καπνιστές
 • Είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις μετεγχειρητικές οδηγίες του χειρουργού

 

Δεν υπάρχει κάποιο αυστηρό όριο ηλικίας για τη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών FUE. Απλώς, συνιστάται ο υποψήφιος να μην βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία.

Το αποτέλεσμα είναι ορατό μετά από 10 έως και 12 μήνες.