Μεταμόσχευση μαλλιών

Η μεταμόσχευση μαλλιών θεωρείται ευρέως ως η βέλτιστη λύση για τα άτομα που αντιμετωπίζουν τριχόπτωση, ανεξάρτητα από την υποκείμενη αιτία. Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί εξαιρετική τεχνογνωσία και εμπειρία από τον Χειρουργό και την ομάδα του, προκειμένου να εξασφαλιστούν μόνιμα και επιτυχημένα αποτελέσματα. Ο πρωταρχικός στόχος της μεταμόσχευσης μαλλιών είναι η αποτελεσματική μεταφορά υγιών τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή, στην οποία υπάρχει επάρκεια ανθεκτικών τριχών, στη λήπτρια περιοχή, η οποία παρουσιάζει αραίωση ή φαλάκρα.

Από τι προκαλείται η τριχόπτωση;

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν στην τριχόπτωση, συμπεριλαμβανομένων τόσο φυσιολογικών όσο και παθολογικών αιτιών, και επηρεάζει εξίσου και τα άτομα όλων των φύλων. Στις κύριες αιτίες που ευθύνονται για την τριχόπτωση περιλαμβάνονται:

 • Στρες
 • Κληρονομικότητα
 • Ηλικία
 • Ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές
 • Υπερθυρεοειδισμός
 • Υποθυρεοειδισμός
 • Ανεπάρκεια φερριτίνης και σιδήρου στο αίμα
 • Δερματικές παθήσεις
 • Ορμονικές διακυμάνσεις
 • Διάφορα χτενίσματα ( π.χ. σφιχτός κότσος)
 • Συχνή χρήση σεσουάρ και λοιπών προϊόντων
 • Τριχοφυτίαση (μυκητίαση του τριχωτού της κεφαλής)

Αντιμετώπιση τριχόπτωσης με μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE (FOLLICULAR UNIT EXTRACTION)

Η μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE (Follicular Unit Extraction) είναι μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών. Περιλαμβάνει τη μεμονωμένη εξαγωγή μικρομοσχευμάτων από την περιοχή του δότη, στοχεύοντας ειδικά στην περιοχή “σταθερής τριχοφυΐας” για να εξασφαλιστεί υψηλό ποσοστό επιβίωσης. Αφού εξαχθούν, αυτά τα μικρομοσχεύματα τοποθετούνται σχολαστικά στην καθορισμένη λήπτρια περιοχή μετά από προσεκτική εξέταση και τη δημιουργία κατάλληλων θέσεων υποδοχής. Στη δότρια περιοχή καταλείπονται ουλές διαμέτρου μικρότερης ή ίσης του 1mm, ανάλογες του αριθμού των λήψεων. Η διάρκεια της μεθόδου FUE κυμαίνεται συνήθως από 4 έως 7 ώρες και είναι γενικά καλά ανεκτή από τους ασθενείς όσον αφορά τον πόνο. Τα αποτελέσματα αρχίζουν να γίνονται εμφανή εντός 6, 10 ή 12 μηνών μετά τη διαδικασία.

Αντιμετώπιση τριχόπτωσης με μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT (FOLLICULAR UNIT TRANSPLANTATION)

Η μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT (Follicular Unit Transplantation), από την άλλη πλευρά, έχει υποστεί σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι γνωστή στη διεθνή κοινότητα μεταμόσχευσης μαλλιών για την παροχή των καλύτερων αισθητικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, απαιτεί έναν εξαιρετικά έμπειρο Χειρουργό για την εκτέλεση της διαδικασίας. Η τεχνική FUT είναι ανώδυνη κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία (αν και ο πόνος είναι υποκειμενικός και διαφέρει από άτομο σε άτομο). Περιλαμβάνει την εξαγωγή ενός συνεχούς μοσχεύματος από τη ζώνη “σταθερής τριχοφυΐας”, αφήνοντας μία γραμμική ουλή πάχους 0,5 έως 1mm, η οποία πολλές φορές διακόπτεται από τριχοφυία λόγω του εξελιγμένου τρόπου σύγκλισης. Άρα δεν έχουμε μία συνεχή γραμμική ουλή. Στη συνέχεια, το μόσχευμα επεξεργάζεται προσεκτικά σε μικρομοσχεύματα σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχέδιο μεταμόσχευσης.

Με τη δημιουργία κατάλληλων θέσεων υποδοχής στην περιοχή του λήπτη, τα μικρομοσχεύματα τοποθετούνται σχολαστικά στις προκαθορισμένες θέσεις. Ολόκληρη η διαδικασία FUT πραγματοποιείται χειροκίνητα και διαρκεί περίπου 3 έως 5 ώρες. Το ποσοστό επιτυχίας της επαναφύτρωσης των μοσχευμάτων είναι σχεδόν απόλυτο και το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα γίνεται εμφανές εντός 6 έως 10 μηνών μετά τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Το αποτέλεσμα είναι τόσο φυσικό που ακόμη και οι επαγγελματίες κομμωτές μπορεί να δυσκολευτούν να το διακρίνουν.

Οφέλη μεταμόσχευσης μαλλιών

Υπάρχουν πολυάριθμα οφέλη που συνδέονται με τη μεταμόσχευση μαλλιών. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • φυσικά αποτελέσματα που συνδυάζονται άψογα με τα υπάρχοντα μαλλιά
 • σημαντική βελτίωση της αυτοεκτίμησης
 • ελάχιστο χρόνο ανάρρωσης
 • αυξημένη ασφάλεια
 • οικονομική αποδοτικότητα λόγω της μόνιμης φύσης των αποτελεσμάτων
 • δυνατότητα συνδυασμού της μεταμόσχευσης μαλλιών με άλλες θεραπείες
 • εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες
 • κατάλληλο τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες

Συνοψίζοντας, η μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική λύση για την απώλεια μαλλιών, παρέχοντας στα άτομα φυσικά και μακροχρόνια αποτελέσματα. Με την πρόοδο σε τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών όπως η FUE και η FUT, τα άτομα που αντιμετωπίζουν τριχόπτωση μπορούν να επιτύχουν βελτιωμένη πυκνότητα μαλλιών και αισθητική εμφάνιση, οδηγώντας σε σημαντική τόνωση της αυτοπεποίθησης και της συνολικής ευεξίας.

Επικοινωνήστε σήμερα με τον έμπειρο Χειρουργό Δρ. Μπρέντα Θεόδωρο για να λάβετε προσωπική ενημέρωση σχετικά με τη μεταμόσχευση μαλλιών βασισμένη πάντα στη δική σας περίπτωση.

Αποτελέσματα Μεταμόσχευσης Μαλλιών

 μεταμόσχευση μαλλιών
 μεταμόσχευση μαλλιών
 μεταμόσχευση μαλλιών
 μεταμόσχευση μαλλιών

Οι παράγοντες που προκαλούν την εμφάνιση της τριχόπτωσης είναι πολλοί, όπως:

 • Άγχος
 • Κληρονομικότητα
 • Τριχοφυτίαση
 • Υπερθυρεοειδισμός ή Υποθυρεοειδισμός
 • Έλλειψη σιδήρου και φερριτίνης
 • Λήψη ορισμένων φαρμάκων
 • Δερματικές παθήσεις
 • Ορμονικές διαταραχές
 • Λοιποί

 

Η μέθοδος FUE διαρκεί μόλις 4 έως 7 ώρες και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Εξαγωγή μικρoμοσχευμάτων από την δότρια περιοχή την καλούμενη "σταθεράς τριχοφυΐας"
 • Προσεκτική τοποθέτηση στην λήπτρια περιοχή όπου για την τοποθέτησή τους διανοίγονται υποδοχές μικρότερες από 0,7mm

 

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών μέσω της μεθόδου FUT διαρκεί 3 έως και 5 ώρες και περιλαμβάνει τα εξής:

 • Εξαγωγή συνεχούς μοσχεύματος από την περιοχή της σταθερής τριχοφυΐας.
 • Επεξεργασία σε μικρομοσχεύματα
 • Προετοιμασία  της λήπτριας περιοχής
 • Τοποθέτηση των  μικρομοσχευμάτων αποκλειστικά και μόνο χειροκίνητα

 • Ταχεία ανάρρωση
 • Ανάκτηση αυτοπεποίθησης μετά την μεταμόσχευση
 • Φυσικό αποτέλεσμα
 • Μόνιμο αποτέλεσμα
 • Εξατομικευμένο πλάνο μεταμόσχευση μαλλιών με βάση τις ανάγκες του ασθενούς